Logo
FEATURED

DOLE: HOLIDAY PAY, MAAASAHAN NG MGA NAGTRABAHO NOONG MAYO 9

Published May 14, 2022 07:50 PM by: NET25

DOLE: HOLIDAY PAY, MAAASAHAN NG MGA NAGTRABAHO NOONG MAYO 9

Nagpaalala ang Department of Labor and Employment in Central Visayas (DOLE-7) sa mga manggagawa sa rehiyon ng kanilang karapatang tumanggap ng karagdagang suweldo kung sila ay nagtrabaho noong Mayo 9, 2022. Ito ay na idineklara bilang isang espesyal na holiday ng Malacañang dahil sa lokal na at pambansang halalan. Sa pahayag na inilabas noong Biyernes, Mayo 13, sinabi ni DOLE Usec. at DOLE-7 concurrent head Victor Del Rosario na mahalaga na ang mga employer ay alam ang nararapat na ibigay na sweldo sa mga manggagawa. Sa ilalim ng Labor Code Chapter III, Article 94, na naangkop ang "no work, no pay" sa Special Non-Working Holiday maliban kung mayroong ay isang patakaran ng kumpanya, kasanayan, o collective bargaining agreement (CBA) na nagbibigay ng bayad sa isang espesyal na araw. Sinabi ni Del Rosario na kung hihilingin sa mga manggagawa na magbigay ng trabaho sa isang special non-working holiday, dapat silang bayaran ng karagdagang 30 porsyento ng kanilang pangunahing sahod sa unang walong oras ng trabaho. Para sa mga trabahong ginawa nang lampas sa walong oras o overtime na trabaho, ang mga manggagawa ay dapat bayaran ng karagdagang 30 porsyento ng kanilang hourly sa nasabing araw. "For workers who would work on a special non-working holiday, which also falls on their rest day, they must be paid an additional 50 percent of their basic wage on the first eight hours of work,” ayon kay De Rosario.

Share this article:

Share to Facebook

Share

Copy to clipboard

Copy link

Share to Twitter

Tweet

Latest News